Život v radosti a klidu

Minulý víkend jsem se zúčastnil semináře Léčebné kódy u paní Zdenky v Berouně.
Seminář probíhal v pěkném prostředí centra Samaya v centru Berouna.

Paní Zdenka měla výborně zpracovaná a připravená skripta, což podpořila všem srozumitelným výkladem. Přestože jsem četl knihu Léčebné kódy od A. Loyda, nebylo to na semináři nutné, protože paní Zdenka vše vysvětlila srozumitelně, na což po jednotlivých kapitolách následovaly praktická cvičení a praktikování kódů tak, abychom na výuku mohli sami doma navázat a léčebné kódy tak ještě prohloubit a dál rozvíjet individuálně.

Při výuce panovala mezi všemi zúčastněnými přátelská a tvůrčí atmosféra, kterou jsme rozvíjeli i o poledních přestávkách při diskuzích při obědě.

Tímto paní Zdence ještě jednou děkuji a přeji úspěch v její další záslužné práci pro druhé.
Tom