Život v radosti a klidu

Moudří řekli....

 

Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme.

Sv. Augustin

 

***

zazraky

 

Buňka je stroj poháněný energií. Můžeme k ní proto přistupovat přes studium hmoty, nebo přes studium energie. V každé kultuře a v každé lékařské tradici před námi byla léčba uskutečňovaná pohybem energie.

 

Albert Szent-Gyorgyi, nositel
Nobelovy ceny za medicínu

 

***

potok

 

Jsme přesvědčeni, že energetická frekvence čiré lásky dokáže vyléčit cokoliv - a že je to jediná síla, která to dokáže. Vybrační frekvence lásky je tím nejvyšším léčivým zdrojem.

 

Dr. Alexandr Loyd a
Dr. Ben Johnson

autoři knihy Léčebný kód

 

***

P1010146 181x136

 Kde je láska, tam je život. 

 

Mahátma Gándhí

 

***

skala

Chemické složení těla je ovládáno buněčnými kvantovými poli.

 

Prof. Murray Gell-Mann

Laureát Nobelovy ceny (1969)

Stanfordská univerzita

 

***

ZRK Úvod 1

Jedno jediné slovo nás dokáže zbavit břímě a bolesti života. To slovo zní láska.

 

Sofokles

***

P1010130

Léčení lidí bez znalosti energie je léčení neživé hmoty.

 

Albert Szent-Gyorgi, MD,

Laureát Nobelovy ceny (1937)

Maďarsko

 

***

ZRK Úvod 2

Veškerá hmota je energie.

 

Albert Einstein

 

***

P1000537

 

Energetická medicína je budoucností celé medicíny.

 

C. Norman Shealy, M.D. 

zakládající prezident 

Americké asociace celostní medicíny

 

***

skala

Stimulováním proudění energie je možné aktivovat léčebnou síť těla.

 

Roger Callahan, PhD.
autor knihy

Léčení poklepáváním

 

***

Stimulace proudÄ›nĂ­ 

 

 

 Léčebné kódy - energetické léčení

Léčebné kódy jsou objevem, který může každý z nás použít k řešení svých zdravotních, vztahových a nejrůznějších dalších problémů. Energii vlastního těla používáme k odstranění stresu, který je příčinou všech nemocí a můžeme tak činit sami. Léčebné kódy jsou příspěvkem k rozvoji paradigmatu naší doby založeném na energi.

Systémy léčení a medicína vždy souvisely s aktuálními paradigmaty (systému myšlení a přesvědčení), které určují způsob, jakým je vnímán a zkoumán svět. Starověké spirituální paradigma bylo postaveno na víře v bohy a jejich vůli. Lidstvo bylo vůli bohů podřízeno a nemoc byla vnímána jako trest za hřích.

Rozvoj západní vědy v šestnáctém století vedl k obrovskému posunu ve vědomí lidstva. Objevy Koperníka, Galilea a Newtona daly základ vědeckému paradigmatu, které za základ reality všeho světa považuje hmotu.

Toto materialistické paradigma přetrvalo do dnešní doby a teprve ve dvacátém století dostává první trhliny. Způsobily je vědecké důkazy teoretických fyziků. Docházejí k podobným závěrům, jako naši starověcí předkové. Nikoli hmota, ale vědomí a informace jsou prvotní. Praktické uplatnění tohoto nového, na energii založeného paradigmatu vidíme v medicíně v jejích supermoderních diagnostických metodách, kupříkladu ve dnes již všebecně známé magnetické rezonanci.

Paradoxem dnešní medicíny je to, že v technické oblasti využívá nové paradigma, ale vztah k člověku je založen na paradigmatu starém. Stále vnímá lidské tělo jako stroj, který když se porouchá, je třeba mu vyměnit součástku nebo dodat lék, a tím vyřešit identifikovanou konkrétní poruchu. Hledání příčiny nemoci není prvotním zájmem medicíny.

Mimo oficiální medicínu po mnoho let existují metody léčení postavené na využití energie lidského těla k odstranění příčin zdravotních a jiných problémů, které nám brání žit spokojený život. Léčený problém zmizí proto, že je odstraněna jeho příčina. Těchto metod je celá řáda, příkladem moderních metod energetického léčení jsou léčebné kódy Dr. Alexandra Loyda či postupy Donny Eden. Oba uvedení publikovali práce o svých metodách po roce 2000 a dávají nám s nimi do rukou nástroje, kterými na rozdíl od mnoha jiných metod, můžeme sebe a své problémy léčit sami.

Ač mají tyto metody vědeckými postupy prokázanou účinnost, dosud nebylo vědeckou obcí nalezeno resp. uznáno vysvětlení, jak tyto metody svého účinku dosahují. Osobně věřím, že respektované vysvětlení dříve či později přinesou další bádání teoretických fyziků a aplikace jejich poznatků.