Život v radosti a klidu

Moudří řekli....

Stimulováním proudění energie je možné aktivovat léčebnou síť těla.

 

Roger Callahan, PhD.
autor knihy

Léčení poklepáváním

 

***

Stimulace proudÄ›nĂ­ 

 

Veškerá hmota je energie.

 

Albert Einstein

 

***

P1000537

 

Léčení lidí bez znalosti energie je léčení neživé hmoty.

 

Albert Szent-Gyorgi, MD,

Laureát Nobelovy ceny (1937)

Maďarsko

 

***

ZRK Úvod 2

Jedno jediné slovo nás dokáže zbavit břímě a bolesti života. To slovo zní láska.

 

Sofokles

***

P1010130

 

Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme.

Sv. Augustin

 

***

zazraky

 

Chemické složení těla je ovládáno buněčnými kvantovými poli.

 

Prof. Murray Gell-Mann

Laureát Nobelovy ceny (1969)

Stanfordská univerzita

 

***

ZRK Úvod 1

Energetická medicína je budoucností celé medicíny.

 

C. Norman Shealy, M.D. 

zakládající prezident 

Americké asociace celostní medicíny

 

***

skala

 

Jsme přesvědčeni, že energetická frekvence čiré lásky dokáže vyléčit cokoliv - a že je to jediná síla, která to dokáže. Vybrační frekvence lásky je tím nejvyšším léčivým zdrojem.

 

Dr. Alexandr Loyd a
Dr. Ben Johnson

autoři knihy Léčebný kód

 

***

P1010146 181x136

 Kde je láska, tam je život. 

 

Mahátma Gándhí

 

***

skala

Buňka je stroj poháněný energií. Můžeme k ní proto přistupovat přes studium hmoty, nebo přes studium energie. V každé kultuře a v každé lékařské tradici před námi byla léčba uskutečňovaná pohybem energie.

 

Albert Szent-Gyorgyi, nositel
Nobelovy ceny za medicínu

 

***

potok

 

 Léčebné kódy - energetické léčení

Léčebné kódy jsou objevem, který může každý z nás použít k řešení svých zdravotních, vztahových a nejrůznějších dalších problémů. Energii vlastního těla používáme k odstranění stresu, který je příčinou všech nemocí a můžeme tak činit sami. Léčebné kódy jsou příspěvkem k rozvoji paradigmatu naší doby založeném na energi.

Systémy léčení a medicína vždy souvisely s aktuálními paradigmaty (systému myšlení a přesvědčení), které určují způsob, jakým je vnímán a zkoumán svět. Starověké spirituální paradigma bylo postaveno na víře v bohy a jejich vůli. Lidstvo bylo vůli bohů podřízeno a nemoc byla vnímána jako trest za hřích.

Rozvoj západní vědy v šestnáctém století vedl k obrovskému posunu ve vědomí lidstva. Objevy Koperníka, Galilea a Newtona daly základ vědeckému paradigmatu, které za základ reality všeho světa považuje hmotu.

Toto materialistické paradigma přetrvalo do dnešní doby a teprve ve dvacátém století dostává první trhliny. Způsobily je vědecké důkazy teoretických fyziků. Docházejí k podobným závěrům, jako naši starověcí předkové. Nikoli hmota, ale vědomí a informace jsou prvotní. Praktické uplatnění tohoto nového, na energii založeného paradigmatu vidíme v medicíně v jejích supermoderních diagnostických metodách, kupříkladu ve dnes již všebecně známé magnetické rezonanci.

Paradoxem dnešní medicíny je to, že v technické oblasti využívá nové paradigma, ale vztah k člověku je založen na paradigmatu starém. Stále vnímá lidské tělo jako stroj, který když se porouchá, je třeba mu vyměnit součástku nebo dodat lék, a tím vyřešit identifikovanou konkrétní poruchu. Hledání příčiny nemoci není prvotním zájmem medicíny.

Mimo oficiální medicínu po mnoho let existují metody léčení postavené na využití energie lidského těla k odstranění příčin zdravotních a jiných problémů, které nám brání žit spokojený život. Léčený problém zmizí proto, že je odstraněna jeho příčina. Těchto metod je celá řáda, příkladem moderních metod energetického léčení jsou léčebné kódy Dr. Alexandra Loyda či postupy Donny Eden. Oba uvedení publikovali práce o svých metodách po roce 2000 a dávají nám s nimi do rukou nástroje, kterými na rozdíl od mnoha jiných metod, můžeme sebe a své problémy léčit sami.

Ač mají tyto metody vědeckými postupy prokázanou účinnost, dosud nebylo vědeckou obcí nalezeno resp. uznáno vysvětlení, jak tyto metody svého účinku dosahují. Osobně věřím, že respektované vysvětlení dříve či později přinesou další bádání teoretických fyziků a aplikace jejich poznatků.

Alexandr Loyd, který léčebné kódy v roce 2001 objevil, je držitelem lékařských titulů naturopatické medicíny a psychologie. Léčebnými kódy pomohl poprvé své manželce Tracey Hope, která řadu let před tím neúspěšně bojovala s hlubokými depresemi. Od té doby léčebné kódy pomohly tisícům lidí po celém světě. O objevu léčebných kódů a své cestě s nimi vypráví Alexandr Loyd společně s Dr. Benem Johnsonem, držitelem lékařských titulů komplementární a alternativní medicíny v knize Léčebný kód. V USA kniha vyšla poprvé v roce 2010, v českém překladu to bylo o dva roky později - v roce 2012.

S léčebnými kódy dosáhl Alexandr Loyd mnoho úspěchů při léčení nejrůznějších onemocnění. Dospěl k přesvědčení, že léčebné kódy odstraňují z těla fyziologický stres, který je všeobecně uznávanou příčinou většiny onemocnění. Aby věrohodně prokázal svoji hypotézu, uskutečnil výzkum, při kterém měřil hladinu fyziologického stresu před a po provádění léčebných kódů. Záměrně k měření použil medicínou a vědou uznávanou metodu - klasickou diagnostickou metodou, která vyhodnocuje úroveň fyziologického stresu v autonomním nervovém systému. A závěr jeho výzkumu je, že provádění léčebných kódů skutečně fyziologický stres z těla odstraňuje.

V jedné ze svých knih Alexandr Loyd říká: "Jsme přesvědčeni, že jsme odhalili nefyzický a neviditelný zdroj téměř všech problémů a že léčebné kódy aktivují skrytý systém, který máme ve svých tělech od počátku věků a který napravuje problémy a dělá to automaticky".

Jistě Vás zajímá, jak léčebné kódy stres z těla odstraňují.
Vše, s čím se během svého života setkáme, je uloženo v našich vzpomínkách. Některé z nich obsahují naše traumatické zážitky a mylné názory na nás samotné, jež si o sobě svým životem neseme. Jsou uloženy v buňkách celého těla. Že je to tak, dokazují změny ve vzpomínkách lidí, kterým byly transplantovány tělesné orgány.

Alexandr Loyd, aby zdůraznil význam toho, že vzpomínky jsou uloženy v buňkách, hovoří o buněčných vzpomínkách a buněčné paměti. Pro souhrnné označení vědomých i nevědomých vzpomínek používá pojem duchovní srdce. Naše vzpomínky nemají materiální podobu, nebyly nalezeny v žádné tělesné tkáni. Existují ve formě energie a jsou uloženy v energetickém informačním poli buněk.

Traumatické buněčné vzpomínky jsou zdrojem stresu. Stane-li se v našem životě něco, co byť jen vzdáleně připomíná některou z traumatických vzpomínek, dojde k emoční reakci a současně s ní dochází ke stresové reakci těla. Opakované bezdůvodné vyvolávání stresových reakcí, vytváří fyziologický stres, který natolik negativně působí na fungování imunitního systému, že se v těle projeví zdravotní problémy. Příčinou toho všeho je emoční náboj buněčných vzpomínek - emoce, které jsou s nimi spojeny. Ty způsobují, že naše vzpomínky mají na naše životy destruktivní vliv. Proto Alexandr Loyd mluví o destruktivních buněčných vzpomínkách.

Prováděním léčebných kódů působíme vlastní energií na energii traumatických vzpomínek. A to jak těch, které si uvědomujeme a víme, že nějak souvisí s tím, co chceme řešit, tak mnoha a mnoha dalších, o nichž nevíme, protože jsou uloženy v naší nevědomé paměti. V ní je uloženo až 90% všech našich vzpomínek. Prostřednictvím léčebných kódů neutralizujeme jejich destruktivní charakter, aniž by energetický obraz vzpomínek byl zničen. Zbavíme se jen jejich emočního náboje.

Lidé, kteří praktikují léčebné kódy, vědí, že na počátku bylo obtížné na události uložené v traumatických vzpomínkách pomyslet, aniž by to v nich nevzbuzovalo emoce - lítost, zlost, apod. Po nějaké době zjišťují, že si stále pamatují, že s nimi např. nebylo dobře zacházeno, ale „už to s nimi nic nedělá" - negativní emoce jsou pryč. Pokud opět nastanou situace, které se těmto "neutralizovaným" vzpomínkám podobají, k obranným emočním reakcim již nedojde. A proto nedojde ani ke stresovým reakcím organismu. Imunitní systém může pracovat a udržovat náš zdravotní stav na dobré úrovni.

V duchovní rovině Alexandr Loyd vysvětluje, že léčebné kódy a jejich provádění vytváří energii na frekvencích lásky. Při provádění léčebných kódů nasměrujeme vlastní energii vycházející z konečků prstů na 4 léčivá centra a současně si vytváříme láskyplné prostředí - představujeme si láskyplné situace našeho života, působení božího světla a lásky, meditujeme, říkáme léčivá slova, léčivé výroky, posloucháme léčivou hudbu. Energii na frekvencích lásky vysíláme, aby působila proti destruktivním frekvencím traumatických buněčných vzpomínek, jež máme uloženy v našem duchovním srdci. A působení frekvencí lásky a destruktivních frekvencí se navzájem vyruší.

Zkušenosti ukazují, že s tím, jak se při provádění léčebných kódů postupně odstraňují negativní emoce vědomých vzpomínek, vystupují na povrch vzpomínky nevědomé – z ničeho nic si je najednou uvědomujeme. I jejich emoční náboje se postupně odstraňují a my tak „uklízíme" v celé své buněčné paměti a postupně si vytváříme prostor pro život v radosti a klidu.

K tomu, jak praktikovat léčebné kódy, jsem pro Vás připravila semináře a besedy a další akce. Více se o nich dozvíte zde....

Příklady toho, jak léčebné kódy pomáhají, nalezne zde....