Život v radosti a klidu

Minulý týden jsme posledním, devátým setkáním dokončili první běh semináře Léčebné kódy – energetické léčení. Proběhla tak první z mých aktivit, jimiž chci pomáhat těm, kteří se chtějí naučit pracovat s léčebnými kódy. O průběhu a výsledku semináře svědčí vyprávění, která některé účastnice napsaly, a já je zveřejnila na stránce Příběhy.

Během semináře jsem si uvědomila, že když někdo chce po přečtení knihy Alexandra Loyda sám s léčebnými kódy pracovat, potřebuje ze všeho nejvíc jasný a jednoduchý postup. Návod, jak pracovat se svými vzpomínkami, jak si je vybavovat, jak z nich vybrat ty, které je třeba léčebnými kódy léčit a jak to dělat dlouhodobě, prakticky celý život. Proto mi udělalo velkou radost, když jsem si při posledním setkání uvědomila, jakou cestou účastnice mého semináře prošly. Jak od počátečního tápání při prvním setkání, dospěly při posledním setkání k naprosté jistotě. Jak tentokrát stačilo vyslovit několik vět o významu a obsahu tématu, položit otázky, na které si mají samy odpovědět, a ony už celý další postup zvládly samy.

Při přípravě semináře Léčebné kódy – energetické léčení jsem váhala, jak dlouhý má seminář být, kolik setkání uskutečnit. Mému záměru stát se průvodcem, učitelem léčebných kódů nejlépe vyhovoval formát devíti setkání, při kterém bychom každému z devíti témat - Odpuštění, Sebe-přijetí, Laskavost, Pokora, Důvěra, Láska, Radost, Trpělivost a Klid - věnovali jedno setkání. V mých tehdejších úvahách ale silně zněla i obava, zda délka semináře potenciální účastníky neodradí, zda přijdou na všech devět setkání. Proto jsem první seminář koncipovala původně jako osmidílný. Předpokládala jsem, že účastníci v průběhu doby zvládnou rutinu a pro dvě poslední témata – Trpělivost a Klid - postačí jedno setkání. Nakonec se mé obavy ukázaly jako zbytečné. Účastnice samy rozhodly, abychom seminář prodloužily o jedno setkání a posledním dvěma tématům se věnovaly, stejně jako všem předchozím, každému zvlášť. A tak vycházím z této zkušenosti a od příště už budou semináře devítidílné.

Žádná z účastnic mého prvního semináře nepřišla se záměrem řešit vážné zdravotní problémy. Přesto všechny během našich setkání na sobě pozorovaly pozitivní změny zdravotní situace, a to aniž by o to byly aktivně usilovaly. Léčily své buněčné vzpomínky v kontextu duchovních témat – Odpuštění, Sebe-přijetí, Laskavost, Pokora, Důvěra, Láska, Radost, Trpělivost a Klid. S tím přicházely změny do jejich životů, do osobních a pracovních vztahů i zdraví. A jak se na závěr vyjádřily, léčebné kódy je budou dál provázet jejich životy.

Slova účastnic semináře najdete na stránce Příběhy zde....