Život v radosti a klidu

Jak jsem slíbila, přicházím s rozšířenou nabídkou akcí. Od dubna je seminář Léčebné kódy - energetické léčení nejen v osobní formě, ale nově i v on-line formě. Chci tak vyhovět zájemcům o léčebné kódy ze vzdálenějších míst, pro něž je cesta do Berouna časově náročná. Přidala jsem ještě individuální variantu - individuální cestu. Je to rovněž cyklus setkání, avšak pouze pro jednoho zájemce. Smyslem, stejně jako v případě semináře, je naučit zájemce pracovat s léčebnými kódy. V neposlední řadě jsem do akcí zařadila i individuální konzultace.

Více informací o aktuálních akcích najdete zde....