Život v radosti a klidu

Mám za sebou první setkání osmidílného semináře Léčebné kódy - energetické léčení. Proběhlo přede dvěma dny. Uskutečnilo se v malé skupině a jeho průběh a reakce účastníků mi byly hřejivou odměnou za spoustu studia a práce, které mu předcházely.
Přineslo mi i první zkušenosti a podněty k zamyšlení nad dalším rozvojem a směřováním mých aktivit. Uvědomila jsem si, že každému nemusí z mnoha různých důvodů vyhovovat práce ve skupině. Proto jsem se rozhodla pro tyto zájemce o léčebné kódy připravit individuální konzultace. Koncept mám v hlavě, začínám na něm pracovat... Chvilku to bude trvat. Máte-li zájem, napište mi prostřednictví kontaktního formuláře zde.... Budu Vás informovat, jakmile s konzultacemi začnu.