Život v radosti a klidu

Jmenuji se Zdenka Zlesáková. Možná vás překvapí, že začnu nejdříve tím, kdo nejsem a teprve potom se budu zabývat tím, kdo jsem. Myslím, že je třeba udělat v tom jasno hned na začátku, aby nedošlo k omylu a nedorozumění.

Nejsem poradce ani terapeut. Nejsem léčitel, ani praktik alternativní a komplementární medicíny. Proto s Vámi nebudu probírat a otevírat Vaše problémy a hledat jejich příčiny, nebudu Vám pomáhat Vaše problémy zvládat, ani Vám nebudu doporučovat nějaké přípravky k léčení Vašich problémů.

Budu dělat něco úplně jiného. Naučím Vás, jak můžete sami sebe zbavit všech svých problémů a jak jim můžete v budoucnu předcházet. Dokonce i to, jak můžete v tomto ohledu pomáhat ostatním lidem i zvířecím miláčkům. Mojí rolí je vést a podporovat každého, kdo se rozhodne praktikovat léčebné kódy a s jejich pomocí léčit sám sebe. Více o léčebných kódech najdete zde...

Než jsem se sama k léčebným kódům dostala, strávila jsem více jak 20 let ve světě informačních technologií a financí, v obou případech ve sféře obchodu. Asi si dokážete představit, jak tato práce plná napětí a tlaků vede k životu v každodenním stresu. V mém případě k tomu svým způsobem přispěla i rodinná situace.

Léčebné kódy ke mně přišly v okamžiku, kdy jsem pro ně dozrála, a navíc potřebovala zásadním způsobem řešit své zdravotní problémy. Už deset let před tím jsem cítila, že život jaký žiji, mi nevyhovuje. Do cesty mi postupně vstupovaly knihy autorů James Readfield, Osho, Clemens Cuby, Louise Hay, Don Miguel Ruiz, Eckhart Tolle. Četla jsem je, pomalu začala chápat jejich sdělení a s tím přicházelo i přání změnit svůj život.

Kniha Léčebné kódy se mi dostala do rukou na přelomu let 2013-14, byla jsem jí nadšená. Kromě léčebných kódů samotných mne zaujalo i to, že Alexandr Loyd po jejich objevu hledal medicínou a vědou uznávaný nástroj, kterým by prokázal, že léčebné kódy jsou účinné, že skutečně fungují. A že poté, co jej nalezl a pustil se do šíření léčebných kódů, dále hledal, studoval a usiloval o vysvětlení podstaty fungování léčebných kódů.

Na druhou stranu musím přiznat, že se mi kniha Léčebné kódy od určité části nečetla snadno. Abych porozuměla jejímu obsahu, četla jsem ji opakovaně a ujasňovala si věci, které byly pro mne nové. Některé části knihy jsem četla pořád kolem dokola. Pomohl mi anglický originál knihy, s jehož pomocí jsem pochopila význam části pasáží, přes které jsem se v české verzi nemohla dostat.

I to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla stát průvodcem léčebných kódů. Chci pomoci těm, které by nesnadnost čtení knihy od léčebných kódů odradila, případně nezvládají sami podle knihy s léčebnými kódy pracovat. Když jsem se já knihou "prokousala" a začala léčebné kódy praktikovat, pozitivní změny se dostavily prakticky okamžitě. Můj příběh léčení najdete v článcích Příběhy Zdenky zde....

V červenci roku 2014 jsem se zúčastnila semináře, který Alexandr Loyd vedl v Praze. Ze semináře jsem odcházela s krásnými pocity a s druhou knihou Alexandra Loyda, která u nás právě vyšla - Nejvyšší princip. Alexandr Loyd ji napsal s odstupem 4 let od Léčebného kódu. Svou metodu samoléčení v ní představuje trochu jiným způsobem než v první knize a dává jí obecnější rámec, a to jak v části, kde vysvětluje, jak metoda funguje, tak i v části praktického použití. Jak sám Alexandr Loyd na semináři řekl, kniha ukazuje způsob, jak žít svůj život.

Po přečtení Nejvyššího principu mi "došly" věci, které mi při čtení Léčebného kódu unikaly. A okamžitě jsem věděla, že jsem konečně našla to, co už jsem delší dobu hledala - smyslupnou práci, která bude pomáhat ostatním a tím naplňovat můj život.

Tak jsem konečně našla svou cestu a vydávám se na ni. Začala jsem tím, že jsem vytvořila tyto webové stránky a absolvovala vzdělávací seminář k léčebným kódům Průvodce 12 kategorií.

V této chvíli jsem pro Vás dokončila přípravu semináře Léčebné kódy - energetické léčení. 
Těším se na Vás.

 

Mám za sebou první setkání osmidílného semináře Léčebné kódy - energetické léčení. Proběhlo přede dvěma dny. Uskutečnilo se v malé skupině a jeho průběh a reakce účastníků mi byly hřejivou odměnou za spoustu studia a práce, které mu předcházely.
Přineslo mi i první zkušenosti a podněty k zamyšlení nad dalším rozvojem a směřováním mých aktivit. Uvědomila jsem si, že každému nemusí z mnoha různých důvodů vyhovovat práce ve skupině. Proto jsem se rozhodla pro tyto zájemce o léčebné kódy připravit individuální konzultace. Koncept mám v hlavě, začínám na něm pracovat... Chvilku to bude trvat. Máte-li zájem, napište mi prostřednictví kontaktního formuláře zde.... Budu Vás informovat, jakmile s konzultacemi začnu.

 

Jak jsem slíbila, přicházím s rozšířenou nabídkou akcí. Od dubna je seminář Léčebné kódy - energetické léčení nejen v osobní formě, ale nově i v on-line formě. Chci tak vyhovět zájemcům o léčebné kódy ze vzdálenějších míst, pro něž je cesta do Berouna časově náročná. Přidala jsem ještě individuální variantu - individuální cestu. Je to rovněž cyklus setkání, avšak pouze pro jednoho zájemce. Smyslem, stejně jako v případě semináře, je naučit zájemce pracovat s léčebnými kódy. V neposlední řadě jsem do akcí zařadila i individuální konzultace.

Více informací o aktuálních akcích najdete zde....

 

Minulý týden jsme posledním, devátým setkáním dokončili první běh semináře Léčebné kódy – energetické léčení. Proběhla tak první z mých aktivit, jimiž chci pomáhat těm, kteří se chtějí naučit pracovat s léčebnými kódy. O průběhu a výsledku semináře svědčí vyprávění, která některé účastnice napsaly, a já je zveřejnila na stránce Příběhy.

Během semináře jsem si uvědomila, že když někdo chce po přečtení knihy Alexandra Loyda sám s léčebnými kódy pracovat, potřebuje ze všeho nejvíc jasný a jednoduchý postup. Návod, jak pracovat se svými vzpomínkami, jak si je vybavovat, jak z nich vybrat ty, které je třeba léčebnými kódy léčit a jak to dělat dlouhodobě, prakticky celý život. Proto mi udělalo velkou radost, když jsem si při posledním setkání uvědomila, jakou cestou účastnice mého semináře prošly. Jak od počátečního tápání při prvním setkání, dospěly při posledním setkání k naprosté jistotě. Jak tentokrát stačilo vyslovit několik vět o významu a obsahu tématu, položit otázky, na které si mají samy odpovědět, a ony už celý další postup zvládly samy.

Při přípravě semináře Léčebné kódy – energetické léčení jsem váhala, jak dlouhý má seminář být, kolik setkání uskutečnit. Mému záměru stát se průvodcem, učitelem léčebných kódů nejlépe vyhovoval formát devíti setkání, při kterém bychom každému z devíti témat - Odpuštění, Sebe-přijetí, Laskavost, Pokora, Důvěra, Láska, Radost, Trpělivost a Klid - věnovali jedno setkání. V mých tehdejších úvahách ale silně zněla i obava, zda délka semináře potenciální účastníky neodradí, zda přijdou na všech devět setkání. Proto jsem první seminář koncipovala původně jako osmidílný. Předpokládala jsem, že účastníci v průběhu doby zvládnou rutinu a pro dvě poslední témata – Trpělivost a Klid - postačí jedno setkání. Nakonec se mé obavy ukázaly jako zbytečné. Účastnice samy rozhodly, abychom seminář prodloužily o jedno setkání a posledním dvěma tématům se věnovaly, stejně jako všem předchozím, každému zvlášť. A tak vycházím z této zkušenosti a od příště už budou semináře devítidílné.

Žádná z účastnic mého prvního semináře nepřišla se záměrem řešit vážné zdravotní problémy. Přesto všechny během našich setkání na sobě pozorovaly pozitivní změny zdravotní situace, a to aniž by o to byly aktivně usilovaly. Léčily své buněčné vzpomínky v kontextu duchovních témat – Odpuštění, Sebe-přijetí, Laskavost, Pokora, Důvěra, Láska, Radost, Trpělivost a Klid. S tím přicházely změny do jejich životů, do osobních a pracovních vztahů i zdraví. A jak se na závěr vyjádřily, léčebné kódy je budou dál provázet jejich životy.

Slova účastnic semináře najdete na stránce Příběhy zde....