Život v radosti a klidu

Zde uvádím aktuální akce. Mým přáním je naučit Vás pracovat s léčebnými kódy tak, abyste je sami běžně používali. Aby se staly Vašimi denodenními pomocníky při předcházení případně řešení nejrůznějších potíží.

 

Nyní pro Vás připravuji podzimní program. 
Budou v něm opět semináře a individuální cesty. Nově chci zařadit přednášky o léčebných kódech a meditační setkání s léčebnými kódy. 
 

Prázdninový čas jsem vyhradila aktivitám pro jednotlivce. Můžeme spolu projít individuální cestou nebo se spolu sejít na konzultaci. V obou případech to může být osobně nebo na Skypu. Aktivity pro skupiny otevřu opět po prázninách.

 

Cena za hodinu individuální cesty nebo jednotlivé konzultace, pokud se setkáme osobně, je 750 Kč.

Setkáme-li se na Skypu, je to 500 Kč.

Stále platí, že jste-li v obtížné osobní situaci a máte zájem, jsem připravena se domluvit na jiné ceně.